Suntronics in 2020 nog méér ALERT!

Dat ze bij Suntronics veiligheid prioritair behandelen is niks nieuws. Dat ze in 2020 niet op hun lauweren gaan rusten, komt iedereen ten goede. Van zaakvoerder over klant tot personeel, want zonder die laatste schakel gebeurt er in de praktijk niets.

Enige tijd geleden ondertekenden Louis en Hans nog het bouwcharter voor aannemers en bouwondernemers. Heel recent breiden ze daar nog een veilig vervolg aan door met ALERT! in zee te gaan. Een jong en dynamisch bedrijf dat zich, naast gezondheid en personal skills, richt op veiligheid.

Of het nu gaat om het installeren van zonnepanelen, warmtepompen of ender welke bedrijfstak, het aspect veiligheid speelt altijd een cruciale rol. Daar zijn ze zich bij Suntronics goed van bewust en daar zetten ze ook zwaar op in. Je team voert nog altijd het werk uit en dat team rendeert pas volop wanneer ze hun werk in alle veiligheid kunnen doen.

Louis en Brecht contacteerden de heren van ALERT! om het veiligheidsniveau op alle niveaus binnen Suntronics te verhogen. Zowel de equipe die dagelijks de baan en het dak op gaat, als de ploeg bedienden kreeg een sessie in bewustwording, waarbij ze hun gevoel, ideeën en bevindingen uitspraken. Hoe kunnen zij erin slagen het veiligheidsniveau te verhogen en omgekeerd, hoe kan het bedrijf, de zaakvoerders dat voor hen doen?

Wat de Suntronics-crew allemaal te vertellen had en hoe Brecht en Louis, samen met ALERT! deze info omzetten tot praktisch bruikbare zaken om hun bedrijf en de veiligheid van hun voltallige team te vergroten … 

Wordt vervolgd.

Let's KISSS?

Hoe leerde je ons kennen?
Ik wil meer info over*